Elevhälsa

Skolsköterska:
Rosemarie Oppelt (för åk.7-9) - 018-727 81 87
E-post: rosemarie.oppelt@uppsala.se

Skolsköterskan har öppen mottagning dagligen 10.30-11.30.

Pia Ridderstolpe (för åk.4-6) - 018-727 64 12
E-post: pia.ridderstolpe@uppsala.se

Skolsköterskan finns på skolan måndagar, tisdagar och onsdagar 10.30-11.30. 

Elevhälsan ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Vår skolläkare heter Louise Diös . Tid till skolläkaren bokas genom vår skolsköterska.

Skolpsykolog:
Ingegerd Persdotter - 018-727 64 32
E-post: ingegerd.persdotter@uppsala.se

Skolpsykologen finns på skolan följande tider:
Tisdag, torsdag varje vecka
Fredagar jämna veckor

Skolkurator:
Anna Eklund - 018-727 64 53 eller 072-254 46 44
E-post: anna.eklund@uppsala.se

Skolkurator finns på skolan följande tider:
Tisdag-fredag (udda veckor)

Skolterapeuter:
Helen Berg Hermansson - 018-727 63 19 eller 070-856 34 29
E-post: helen.berg.hermansson@uppsala.se
Leif Wennersten - 018-727 81 79 eller 073-093 89 80
E-post: leif.wennersten@uppsala.se

Speciallärare:
Ewa Nerhed - ewa.nerhed@skola.uppsala.se
Petra Eriksson - petra.eriksson2@skola.uppsala.se
Maria Bornerheim - maria.bornerheim@skola.uppsala.se
Gunilla Oskarsson - gunilla.oskarsson@skola.uppsala.se

25 oktober 2017