Infomöte för NYA blivande åk.4-6

Plats:
Fyrisskolans Aulan

Datum:
17 januari

Startar: 17:00
Slutar: 18:30