Infomöte för NYA blivande åk.7-9

Plats:
Fyrisskolans Aulan

Datum:
16 januari

Startar: 17:00
Slutar: 18:30