Infomöte för blivande åk.F-3

Plats:
Fyrisskolans Aulan

Datum:
17 januari

Startar: 19:00
Slutar: 20:00