Om skolan

Tiundaskolan är en skola i tiden och för framtiden – vi rustar våra elever med kunskap och profiler.

Idag går det 727 elever på skolan i årskurs 4-9, med fyra klasser i varje årskurs. För närvarande finns vi i Fyrisskolans lokaler. Anledningen till det är att vår gamla skola rivs och det kommer byggas en helt ny skola på samma plats. Inflyttningen till den nya skolan kommer att ske i etapper, där den första etappen är sporthallen som blir klar till hösten 2017. Skolbyggnaden beräknas vara klar till hösten 2018. 

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/tiundaskolan samt Instagram: www.instagram.com/tiundaskolan_uppsala

17 december 2015