Lågstadiet åk.F-3

Lågstadiet består just nu av en förskoleklass och en årskurs 1.

Info om mentorer på lågstadiet

Årskurs: Förskoleklass
FskA – Andrea Marstorp Owino (AMO) – andrea.marstorp-owino@skola.uppsala.se

FskA – Anna Högström (AH) – anna.hogstrom@skola.uppsala.se 

Årskurs: 1
1A – Madelaine Skär - madelaine.skar@skola.uppsala.se

Uppdaterad: