Lågstadiet åk.F-3

Lågstadiet består just nu av Förskoleklass samt årskurs 1 och 2.

Info om mentorer på lågstadiet

F-klass
Erik Anfält (EAt) - erik.anfalt@skola.uppsala.se
Anki Erixon (ACe) - ann-christin.erixon@skola.uppsala.se

1
Camilla Rydström (CR) - camilla.rydstrom@skola.uppsala.se

2
Madeleine Bolldén Skär (MS) - madeleine.skar@skola.uppsala.se

 

Uppdaterad: