Lågstadiet åk.F-3

Lågstadiet består av förskoleklass-årskurs 3.

Info om mentorer på lågstadiet

 

F-klass
Mariam Merrun (MM) - mariam.merrun@skola.uppsala.se

1
Cecilia Billström (CB) - cecilia.billstrom@skola.uppsala.se

2
Camilla Rydström (CR) - camilla.rydstrom@skola.uppsala.se

3
Sandra Djos (SDs) - sandra.djos@skola.uppsala.se

Uppdaterad: