Lågstadiet åk.F-3

Lågstadiet består just nu av en förskoleklass och en årskurs 1.

Info om mentorer på lågstadiet

Årskurs: Förskoleklass
FskA – Andrea Marstorp Owino (AMO) – andrea.marstorp-owino@skola.uppsala.se

Årskurs: 1
1A – Madelaine Skär - madelaine.skar@skola.uppsala.se

2 september 2018