9.november 2016

Minnesanteckningar från föräldraråd 9 november 2016

Närvarande: föräldrarepresentanter från klasserna samt skolledningen Tiundaskolan.

Minnesanteckningar:

• Terminsstarten: Vi har haft en bra terminsstart. Vi är mycket nöjda med att det fungerat så bra med de nya klasserna i åk 4 och åk 7. Vi är en evakueringsskola med lokaler och skolgård som inte är fullständigt verksamhetsanpassade men trots det fungerar det bra. Matsalen har fler elever än förra året men med ett tajt schema undviker vi köer.

• HBTQ-certifieringen: Skolans personal genomgår en certifiering under innevarande läsår.

• Inför årskurs 7: vi gör om klasserna inför varje nytt stadium så även till nästa läsår – det blir nya klasser i fyran och sjuan.

• Nya Tiunda: idrottshallen är färdig att använda från hösten och vi kan då ha idrottsundervisning där för de äldre eleverna. Föräldrarna efterlyste möte om hur skolan är tänkt att se ut – Torbjörn tar det vidare till arkitekten.

• Trafiksituationen: Det finns en plan för de fyra skolorna som kommer att finnas i Luthagen. Trafiksäkerhetskonsulenten har varit här och inspekterat Götgatan och korsningarna utanför Tiundaskolan. Hastigheten måste ned. Farthinder har beställts.

• Övriga frågor: Även extra stark belysning och längre gröngubbeljus över Luthagsesplanaden tog föräldrar upp. Skolledningen tar det vidare till trafiksäkerhetskonsulenten. Sätt cykelställen mot cykelbanan i stället för som det är nu. Tillsynen diskuterades. Eleverna är generellt sett trygga. Vi är även utspridda. Vi kommer att se över rastvaktsschemat. Föräldrarna uppskattade mobiltelefonförbudet i åk 4.

Torbjörn Kättström, Jan Hagman och Henrik Ericson.

Uppdaterad: