Studie & yrkesvägledning

Jag heter Annika Billetun och är studie- och yrkesvägledare på Tiundaskolan. Jag finns på Tiundaskolan måndag, onsdag, torsdag och fredag.
E-post: annika.billetun@uppsala.se
Tel: 018-727 22 03, 072-709 61 15

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledningen är en del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess. I årskurs 9 erbjuds alla elever ett vägledningssamtal där eleven får möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Information till årskurs 9 läsåret 2018/2019
Ht.2018
15 oktober sista ansökningsdatum till NIU-idrottsansökan, friidrott och RIG golf
15 november gymnasiemässa Fyrishov kl.09.00-19.00
1 december sista ansökningsdatum NIU- och RIG idrottsansökan
Vt.2019
21 Januari - 15 Februari är Dexter öppen för gymnasieansökan                                                                  10 Februari sista ansökningsdag LIU
28 Februari sista dag att lämna in underskriven kvittens till SYV                                                                April Preliminär antagning
29 April - 15 Maj omvalsperiod till gymnasiet
1 Juli slutligt antagningsbesked skickas per post till alla sökande och resultat kan ses i Dexter                  2 Juli - 16 augusti är Dexter öppet för sommarval (omval, ändring och nyval) 

Länkar inför gymnasievalet
www.uppsala.se
Uppsala kommuns webbplats där information finns om gymnasieskolor, program, yrken, studievägledning och mycket annat.
http://gymnasievalet.uppsala.se
Gymnasieantagningen Uppsala. Här kan alla, även utan att logga in, få information om vilka gymnasieutbildningar som finns att söka i Uppsala, Tierp, Knivsta och Östhammar.

Uppdaterad: