Studie & yrkesvägledning

Jag heter Annika Billetun och är studie- och yrkesvägledare på Tiundaskolan. Jag finns på Tiundaskolan måndag, onsdag, torsdag och fredag.
E-post: annika.billetun@uppsala.se
Tel: 018-727 22 03, 072-709 61 15

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledningen är en del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess. I årskurs 9 erbjuds alla elever ett vägledningssamtal där eleven får möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Länkar inför gymnasievalet
www.uppsala.se
Uppsala kommuns webbplats där information finns om gymnasieskolor, program, yrken, studievägledning och mycket annat.
http://gymnasievalet.uppsala.se
Gymnasieantagningen Uppsala. Här kan alla, även utan att logga in, få information om vilka gymnasieutbildningar som finns att söka i Uppsala, Tierp, Knivsta och Östhammar.

Uppdaterad: