Studie & yrkesvägledning

Jag heter Annika Billetun och är studie- och yrkesvägledare på Tiundaskolan. Jag finns på Tiundaskolan måndag, onsdag, torsdag och fredag.
E-post: annika.billetun@uppsala.se
Tel: 018-727 22 03, 072-709 61 15

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledningen är en del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess. I årskurs 9 erbjuds alla elever ett vägledningssamtal där eleven får möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Information till årskurs 9 läsåret 2017/2018
Ht.2017
15 oktober sista ansökningsdatum till NIU-idrottsansökan, friidrott och RIG golf
14 november gymnasiemässa Fyrishov kl.09.00-19.00
1 december sista ansökningsdatum NIU- och RIG idrottsansökan
Vt.2018
10 februari sista ansökningsdag LIU
15 februari sista ansökningsdag till gymnasiet
6 April preliminär antagning
24 april-15 maj omvalsperiod till gymnasiet
Juli slutligt antagningsbesked skickas per post till alla sökande

Länkar inför gymnasievalet
www.uppsala.se
Uppsala kommuns webbplats där information finns om gymnasieskolor, program, yrken, studievägledning och mycket annat.
http://gymnasievalet.uppsala.se
Gymnasieantagningen Uppsala. Här kan alla, även utan att logga in, få information om vilka gymnasieutbildningar som finns att söka i Uppsala, Tierp, Knivsta och Östhammar.

8 september 2016