Studie & yrkesvägledning

Jag heter Annika Billetun och är studie- och yrkesvägledare på Tiundaskolan. Jag finns på Tiundaskolan måndag, onsdag, torsdag och fredag.
E-post: annika.billetun@uppsala.se
Tel: 018-727 22 03, 072-709 61 15

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledningen är en del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess. I årskurs 9 erbjuds alla elever ett vägledningssamtal där eleven får möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Information till årskurs 9 läsåret 2018/2019
Ht.2018
15 oktober sista ansökningsdatum till NIU-idrottsansökan, friidrott och RIG golf
15 november gymnasiemässa Fyrishov kl.09.00-19.00
1 december sista ansökningsdatum NIU- och RIG idrottsansökan
Vt.2019
21 Januari - 15 Februari är Dexter öppen för gymnasieansökan                                                                  10 Februari sista ansökningsdag LIU
28 Februari sista dag att lämna in underskriven kvittens till SYV                                                                April Preliminär antagning
29 April - 15 Maj omvalsperiod till gymnasiet

Början av juli: Logga in på din ansökan med dina inloggningsuppgifter. 

26 juli: Sista dag att svara på ditt digitala antagningsbesked. Du ska svara oavsett vilket av dina val du har antagits till.

Det här är viktig information till elever och vårdnadshavare. Den som inte svarar blir utan gymnasieplats.

Länkar inför gymnasievalet
www.uppsala.se
Uppsala kommuns webbplats där information finns om gymnasieskolor, program, yrken, studievägledning och mycket annat.
http://gymnasievalet.uppsala.se
Gymnasieantagningen Uppsala. Här kan alla, även utan att logga in, få information om vilka gymnasieutbildningar som finns att söka i Uppsala, Tierp, Knivsta och Östhammar.

Uppdaterad: