Elevhälsa

Skolsköterska:
Anna Högberg - 018-727 53 90 eller 072-581 95 71
E-post: anna.hogberg2@uppsala.se

Maria Johansson – 018-727 66 17
E-post: maria.johansson4@uppsala.se
Maria jobbar måndagar (udda veckor), tisdagar och torsdagar.

Elevhälsan ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Vår skolläkare heter Louise Diös . Tid till skolläkaren bokas genom vår skolsköterska.

Skolpsykolog:
Martin Örlén - 072-468 26 47
E-post: martin.orlen@uppsala.se

Martin finns på skolan följande dagar:
Måndagar, tisdagar och torsdagar.

Skolkurator:
Shermineh Rahmani - 018-727 89 68 eller 072-468 26 49
E-post: shermineh.rahmani@uppsala.se

Shermineh finns heltid på skolan måndag-fredag

Speciallärare:
Maria Bornerheim - maria.bornerheim@skola.uppsala.se - 018-7276454
Therese Lööf – therese.loof@skola.uppsala.se
Birgitta Ekfäldt - birgitta.ekfaldt@skola.uppsala.se
Natalie Hagafors – natalie.hagafors@skola.uppsala.se

Uppdaterad: