Elevhälsa

Skolsköterska:

Åk. F-6

Anna Högberg - 018-727 53 90 eller 072-581 95 71
E-post: anna.hogberg2@uppsala.se

Åk.7-9

Anna Hedenskog – 018-727 64 61
E-post: anna.hedeskog@uppsala.se
Anna jobbar måndagar, tisdagar, torsdagar och varann fredag (udda veckor).

Elevhälsan ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Vår skolläkare heter Louise Diös . Tid till skolläkaren bokas genom vår skolsköterska.

Skolpsykolog:
Martin Örlén - 072-468 26 47
E-post: martin.orlen@uppsala.se

Martin finns på skolan följande dagar:
Måndagar, tisdagar och torsdagar.

Skolkurator:

Åk. F-6

Shermineh Rahmani - 018-727 89 68 eller 072-468 26 49
E-post: shermineh.rahmani@uppsala.se

Shermineh finns heltid på skolan måndag-fredag.

Åk.7-9

Minoo Mohseni-Nazari - 018-727 64 53
E-post: minoo.mohseni@uppsala.se
Minoo jobbar måndagar, tisdagar, torsdagar och varannan fredag (udda veckor).

Speciallärare:
Maria Bornerheim - maria.bornerheim@skola.uppsala.se - 018-7276454
Therese Lööf - therese.loof@skola.uppsala.se
Carolina Stålberg - carolina.stalberg@skola.uppsala.se
Birgitta Ekfäldt - birgitta.ekfaldt@skola.uppsala.se - 018-727 81 52
Natalie Hagafors – natalie.hagafors@skola.uppsala.se
Helena Isleborn – helena.isleborn@skola.uppsala.se - 018-727 81 14

Uppdaterad: