Elevhälsa

Elevhälsan ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Vår skolläkare heter Louise Diös . Tid till skolläkaren bokas genom vår skolsköterska.

 

Vårt elevhälsoteam

Skolsköterska F-6

Anna Högberg

Skolsköterska 7-9

Anna Hedenskog

Tillgängling på skolan  måndag, tisdag, varannan torsdag och fredagar.

Skolpsykolog

Martin Örlén

Skolkurator

Warsan Ali

Speciallärare F-3

Therese Lööf

Speciallärare 4-6

Maria Bornerheim

Speciallärare 4-6

Linda Schiöld

Speciallärare 7-9

Birgitta Ekfäldt

Speciallärare 7-9

Natalie Hagafors
Uppdaterad: