Elevhälsa

Skolsköterska:
Anna Högberg (för åk.7-9) - 018-727 53 90 eller 072-581 95 71
E-post: anna.hogberg2@uppsala.se

Skolsköterskan har öppen mottagning onsdagar och torsdagar 10.30-11.15 och fredagar jämna veckor 10.30-11.15.

Maja Bodin (för åk.4-6) - 018-727 89 67
E-post: maja.bodin@uppsala.se

 

Elevhälsan ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Vår skolläkare heter Louise Diös . Tid till skolläkaren bokas genom vår skolsköterska.

Skolpsykolog:
Martin Örlén - 072-468 26 47
E-post: martin.orlen@uppsala.se

Martin finns på skolan följande dagar:
Måndagar, tisdagar och torsdagar.

Skolkurator:
Shermineh Rahmani - 018-727 89 68 eller 072-468 26 49
E-post: shermineh.rahmani@uppsala.se

Shermineh finns heltid på skolan måndag-fredag.

Skolkurator:
Anna Eklund - 018-727 81 84 eller 072-254 76 93
E-post: anna.eklund@uppsala.se

Anna finns på skolan följande dagar:
Förmiddagar måndag-torsdag. 

Speciallärare:
Ewa Nerhed - ewa.nerhed@skola.uppsala.se
Petra Eriksson - petra.eriksson2@skola.uppsala.se
Maria Bornerheim - maria.bornerheim@skola.uppsala.se
Gunilla Oskarsson - gunilla.oskarsson@skola.uppsala.se

Uppdaterad: