Elevhälsa

Elevhälsan ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Vår skolläkare heter Louise Diös . Tid till skolläkaren bokas genom vår skolsköterska.

 

Vårt elevhälsoteam

Skolsköterska F-6

Carina Eriksson

Finns tillgänglig måndag-torsdag

Skolsköterska 7-9

Anna Hedenskog


Finns tillgängling på skolan  måndag-fredag.

Skolpsykolog

Martin Örlén

Skolkurator

Warsan Ali

Speciallärare F-3

Therese Lööf

Speciallärare 7-9

Birgitta Ekfäldt

Speciallärare 7-9

Natalie Hagafors

Speciallärare Åk 4-6

Emilia Ekengren

Speciallärare Åk 4-6

Jenny Stenius

Elevcoach

Johan Sundberg

Elevcoach

Matteus Liw
Uppdaterad: