Elevhälsa

Skolsköterska:

Åk. F-6

Anna Högberg - 018-727 53 90 eller 072-581 95 71
E-post: anna.hogberg2@uppsala.se

Åk.7-9

Anna Hedenskog – 018-727 64 61
E-post: anna.hedenskog@uppsala.se
Anna jobbar måndagar, tisdagar, varannan torsdagar och fredagar.

Elevhälsan ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Vår skolläkare heter Louise Diös . Tid till skolläkaren bokas genom vår skolsköterska.

Skolpsykolog:

Martin Örlén - martin.orlen@uppsala.se

Skolkuratorer:

Minoo Mohseni-Nazari - 018-727 64 53

E-post: minoo.mohseni@uppsala.se
Minoo jobbar måndagar, tisdagar, torsdagar och varannan fredag (udda veckor).

Ali Warsan

E-post: Warsan.Ali@uppsala.se

 

Speciallärare:
Maria Bornerheim - maria.bornerheim@skola.uppsala.se - 018-7276454
Therese Lööf - therese.loof@skola.uppsala.se
Linda  Schiöld - linda.schiold@skola.uppsala.se
Birgitta Ekfäldt - birgitta.ekfaldt@skola.uppsala.se - 018-727 81 52
Natalie Hagafors – natalie.hagafors@skola.uppsala.se

Uppdaterad: