Infomöte för blivande åk.F-3

Plats: Fyrisskolans Aulan

17 januari

Tid: 19:00– 20:00