Musikal åk.5-6

Plats: Fyrisskolans Aulan

2 juni

Tid: 09:00– 09:45