Studie & yrkesvägledning

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledningen är en del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

I årskurs 9 erbjuds alla elever ett vägledningssamtal där eleven får möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Länkar inför gymnasievalet

www.uppsala.se
Uppsala kommuns webbplats där information finns om gymnasieskolor, program, yrken, studievägledning.

http://gymnasievalet.uppsala.se
Gymnasieantagningen Uppsala. Här kan alla, även utan att logga in, få information om vilka gymnasieutbildningar som finns att söka i Uppsala, Tierp, Knivsta och Östhammar.

Uppdaterad: