Frånvaro & ledighet

All frånvaro anmäls till telefonnummer 0515-777601 
Frånvaroanmälan ska göras av vårdnadshavare innan 7.30 varje morgon då barnet är frånvarande. Se till att ha ert barns personnummer tillgängligt.
OBS! Lägg inte på luren innan ni fått en bekräftelse på att frånvaron är registrerad.

Riktlinjer vid frånvaro och ledigheter

Skola24 Information & vårdnadshavare blankett

Ansökan om ledighet

Uppdaterad: