I syfte att öka möjligheten för elever att välja efter intresse har vi olika profiler som förgyller elevernas skolgång. 

Våra profiler är:
- Estetisk
- Idrott
- Musik
- Naturvetenskaplig 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Profiler