Estetisk

Upptäcka och väcka intresse som ger en möjlighet till fördjupning inom dessa områden:
- Bild
- Digitalt skapande 
- Slöjd 

TISDAGAR kl.14.00-15.30

För mer info om profilen, ta kontakt med:
Annelie Hindstam
annelie.hindstam@skola.uppsala.se

Uppdaterad: