Estetisk

Upptäcka och väcka intresse som ger en möjlighet till fördjupning inom dessa områden:
- Bild
- Digitalt skapande (IKT - informations- och kommunikationsteknik)
- Slöjd (trä och metall samt textil)

TISDAGAR kl.14.10-15.30

För mer info om profilen, ta kontakt med:
Ingrid Orlowski
ingrid.orlowski@skola.uppsala.se

5 december 2017