Idrott

Idrotten fyller idag en viktig roll för barn och ungdomar, såväl fysiskt som socialt, både ur individ- och samhällsperspektiv. 

Vi vill vara den naturliga platsen för dig som gillar idrott och fysisk aktivitet. Kunskap om samband mellan träning, vila och kost är grunden i Idrottsprofilen. Vi jobbar med: individuell teknik & taktik, fysträning samt mental och social träning. Vi vill utveckla dig genom allsidig träning.

För mer info om profilen, besök: www.idrottsprofiler.se

Uppdaterad: