Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt.
Innehåll:
- Fördjupning i det som ingår i det obligatoriska musikämnet med betoning på praktiska moment
- Spel, främst på rockgruppens instrument (gitarr, piano, bas och trummor)
- Sång

För mer info om profilen, besök: Musikprofilen.

26 november 2015