NO

På den naturvetenskapliga profilen arbetar vi med att fördjupa kunskaperna i naturvetenskapliga ämnen och i matematik. Syftet med profilen är att leda in eleverna i det naturvetenskapliga arbetssättet, öka intresset samt förbereda dem för gymnasiet.

TISDAGAR kl.14.00-15.30

För mer info om profilen, ta kontakt med:
Tanja Trivic                                    
tatjana.trivic@skola.uppsala.se 

Uppdaterad: