Arenor 7-9

Varje årskurs från 7-9 har sin egen arenatillhörighet på Tiundaskolan. I sin arena har respektive stadie klassrum, gemensamt utrymme och mentorer nära.

 

Kontaktuppgift till mentorer i ämnesarenorna 7-9

 

Mentor 7A

Stina Eriksson (SE)

Mentor 7A

Evgenia Gritseli (JG)

Mentor 7B

Maria Henrohn (MH)

Mentor 7B

Mats Nordlund

Mentor 7C

Johanna Andersson

Mentor 7C

Fredrik Hedlund (FHd)

Mentor 7D

Jenny Jansson (JEJ)

Mentor 7D

Monika Ryberg (MR)

Mentor 8A

Saida Kolmie (SK)

Mentor 8A

Mats Berggren

Mentor 8B

Fortune Ahmed-Nur (FA)

Mentor 8B

Gabriel Oredsson (GO)

Mentor 8C

Eleni Danielsson Mitka (EDM)

Mentor 8C

Lisa Esengård (LE)

Mentor 8D

Adrian Norman

Mentor 8D

Carolina Barrsäter (CBa)

Mentor 8E

Victor Wikström (VWm)

Mentor 8E

David Norrby (DN)

Mentor 9A

Evelina Johansson (EJ)

Mentor 9A

Johanna Ekblom Lindgren (JEL)

Mentor 9B

Maria Åkerblom (MÅ)

Mentor 9B

Josefine Monaco (JM)

Mentor 9C

Peter Sahlgren (PS)

Mentor 9C

Frank Holm (FH)

Mentor 9D

Gabriel Salvador Gutiérrez Escalona

Mentor 9D

Monica Alm (MA)

Speciallärare

Natalie Hagafors

Speciallärare

Birgitta Ekfäldt
Malin Eklund (Föräldraledig)
Erik Bucht (Föräldraledig)
Uppdaterad: