Arena F-3

Arena F-3 på Tiundaskolan består av förskoleklass till åk 3. Skolverksamhet och fritids håller till i en gemensam arena där eleverna har sin tillhörighet under större del av dagen.

Översiktsbild över arena

Kontaktuppgift till oss som arbetar i F-3

 

Lärare i förskoleklass

Sandra Djos

Lärare åk 1

Mariam Merrun

Fritidshemsassistent

Emmy Johansson

Lärare åk 2

Sebastian Palestro

Lärare i fritidshem

Oscar Haglund

Lärare åk 3

Stephanie Almquist

Fritidshemssamordnare

Sebastian Palestro

Fritidshemssamordnare

Johanna Lindås

Speciallärare

Therese Lööf

Lärare Åk 2/Lärare i Fritidshem

Sara Hamberg Bräck (Föräldraledig)

Lärare åk 2

Cecilia Billström (Föräldraledig)
Uppdaterad: