Arena F-3

Arena F-3 på Tiundaskolan består av förskoleklass till åk 3. Skolverksamhet och fritids håller till i en gemensam arena där eleverna har sin tillhörighet under större del av dagen.

Översiktsbild över arena

Kontaktuppgift till oss som arbetar i F-3

 

Lärare i förskoleklass

Mariam Merrun

Lärare åk 1

Cecilia Billström

Lärare åk 2

Camilla Rydström

Lärare åk 3

Sandra Djos

Fritidshemssamordnare

Sebastian Palestro

Fritidshemssamordnare

Johanna Lindås

Speciallärare

Therese Lööf
Uppdaterad: