Arenor 4-6

Varje årskurs från 4-6 har sin egen arenatillhörighet på Tiundaskolan. I sin arena har respektive stadie sina klassrum, gemensamt utrymme och mentorer nära.


Kontaktuppgift till mentorer i åk 4-6

 

Mentor 4A

Anna Lena Roberts (ALR)

Mentor 4B

Isabelle Frank (IF)

Mentor 4C

Torbjörn Norrbom (TN)

Mentor 5A

Andrea Marstorp Owino (AMO)

Mentor 5B

Alexandra Lindberg (AL)

Mentor 5C

Linda Lennartsson (LL)

Mentor 6A

Erika Löke (ELe)

Mentor 6B

Emil Niklasson (ENi)

Mentor 6C

Erik Anfält (EAt)

Mentor 6D

Felicia Nilsson (FN)

Speciallärare

Emilia Ekengren (EE)

Speciallärare

Jenny Stenius (JS)
Uppdaterad: