Arenor 4-6

Varje årskurs från 4-6 har sin egen arenatillhörighet på Tiundaskolan. I sin arena har respektive stadie sina klassrum, gemensamt utrymme och mentorer nära.


Kontaktuppgift till mentorer i åk 4-6

 

Mentor 4A

Andrea Marstorp (AMO)

Mentor 4B

Alexandra Lindberg (AL)

Mentor 4C

Suzanne Jakobsen Lundin (SLj)

Mentor 5A

Torbjörn Norrbom (TN)

Mentor 5B

Mats Nordlund (MN)

Mentor 5C

Erik Anfält (EAt)

Mentor 5D

Emilia Ekengren (EE)

Mentor 6A

Jenny Stenius (JS)

Mentor 6B

Linda Lennartsson (LL)

Mentor 6C

Isabelle Frank (IF)

Mentor 6D

Anna-Lena Roberts (ALR)

Speciallärare

Maria Bornerheim

Speciallärare

Linda Schiöld
Uppdaterad: