Estetisk

Upptäcka och väcka intresse som ger en möjlighet till fördjupning inom dessa områden:
- Bild & Form
- Drama

TISDAGAR kl.14.00-15.30

För mer info om profilen, ta kontakt med:
Ingrid Orlowski
ingrid.orlowski@skola.uppsala.se

Uppdaterad: