Skolavslutning

Plats: Aulan

21 december

Tid: 09:30– 00:00