Studie & yrkesvägledning

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledningen är en del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

I årskurs 9 erbjuds alla elever ett vägledningssamtal där eleven får möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Länkar inför gymnasievalet


Uppsala kommuns webbplats där information finns om gymnasieskolor, program, yrken, studievägledning.


Gymnasieantagningen Uppsala. Här kan alla, även utan att logga in, få information om vilka gymnasieutbildningar som finns att söka i Uppsala, Tierp, Knivsta och Östhammar.

Studie och yrkesvägledning
Felicia Wallin
Uppdaterad: