Nationella prov

Nationella prov är obligatoriska prov som finns för att ge elever samma förutsättningar att visa vad de kan. De är tänkta att vara ett stöd för läraren så att hon eller han kan ge sina elever rättvisa bedömningar och i vissa årskurser betyg.

Elever i grundskolan gör nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Även i gymnasieskolan har eleverna nationella prov i en del kurser. De flesta prov görs på specifika dagar som Skolverket bestämt.

Syftet med de nationella proven är att stödja betygssättningen, förutom i årskurs 3 där syftet är att stödja bedömningen av uppfyllda kriterier för bedömning. Alla elever i Sverige gör samma prov och får på så sätt samma möjlighet att visa sina kunskaper. Det står också i lagar och regler om skolan att läraren ska använda de nationella proven som stöd när han eller hon sätter en elevs betyg. I grundskolan får elever betyg från årskurs 6.

Datum för de nationella proven 2023/2024

Uppdaterad: