Orka plugga

Orka plugga är en satsning om studieteknik från UR.

Orka plugga består av olika korta filmer som bland annat visar läsmetoder, minnesträning och hur betygskriterier ska tolkas. Det finns också personliga pluggtips från både lärare och elever med egen erfarenhet av metoderna.