Studieteknik

Studieteknik är en metod eller strategi som används för att effektivt lära och förstå ny information. Genom att tillämpa studieteknik kan elever förbättra sin inlärningsförmåga och prestera bättre i skolan.

Vikten av studieteknik ligger i att den hjälper elever att organisera och strukturera sin inlärning, förbättra sitt minne och fokusera på det viktigaste.

Studieteknik kan också hjälpa till att hantera stress och öka motivationen genom att göra inlärningen mer effektiv och rolig. Genom att använda rätt studieteknik kan elever uppnå bättre resultat och öka sin självförtroende i skolan.

Till vår hjälp för att öka elevernas medvetenhet och kunskaper i studieteknik använder vi material som De fem lässtrategierna, Orka plugga och Pluggkoden.