Fritidsverksamheten

Verksamheten bygger på Skolverkets, kommunens och skolans rekommendationer och mål.
Vi strävar efter att skapa en stimulerande, meningsfull och utvecklande miljö för att få trygga och självständiga individer.

Vi lägger stor vikt vid social kompetens, identitetsutveckling, känslomässig utveckling och ansvarstagande. 

Fritidshemsanvarig
Johanna Lindås
Resurs
Gabriel Djos
Resurspedagog
Tahereh Dashtani Dashtouk
Lärarassistent åk F-4
Maria Näslund
Uppdaterad: