Frånvaro & ledighet

Sjukanmälan

Frånvaro-/sjukanmälan av elev ska göras direkt på morgonen till 0515-777 601.

Du som förälder är ansvarig för att ringa innan kl. 7.30 om ditt barn är frånvarande. Du behöver knapptelefon för att trycka in ditt barns 10-siffriga personnummer.

Anmälan ska ske varje dag. Detta för att underlätta för personalen på skolan i dess arbete med alla barn/elever i klasserna. I Skola24 MobilApp kan man sjukanmäla högst 5 dagar i framåt.

Ledighet

Enligt skollagen kan en elev i en skolform beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Blankett för ledighetsansökan

 

 

 

 

Uppdaterad: