Kontakt

Rektor

Jenny Westergren

Biträdande rektor

Cecilia Sundman

Skoladministratör

Pernilla Johansson

Telefontid:
07.00-15.30

Besökstid:
07.00-10.30 +12.30-15.30

Elevcoach
Johan Sundberg
Elevcoach
Matteus Liw

Adress

Tiundaskolan
Sibyllegatan 10-12
Uppdaterad: