Kontakt

Rektor

Jenny Westergren

Biträdande rektor

Cecilia Sundman

Skoladministratör

Pernilla Johansson

Telefon- och besökstid:
07.00-15.30

IKT-Pedagog

Fanny Iselidh

Adress

Tiundaskolan
Sibyllegatan 10-12
Uppdaterad: