Betyg

I grundskolan sätts betyg från årskurs 6. Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid tiden för betygssättningen.

  • I grundskolan sätts betyg från och med hösten i årskurs 6 till och med våren i årskurs 9. 
  • Terminsbetyg kallas det betyg som sätts i slutet av varje termin fram till höstterminen i årskurs 9. Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som eleven har fått undervisning i under terminen.
  • Slutbetyg kallas det betyg som sätts i slutet av vårterminen i årskurs 9, eller när ett ämne har avslutats. Det är med slutbetygen som eleven söker in till gymnasieskolan.

I den här filmen, som är riktad till elever, informerar Skolverket om hur det går till när lärare sätter betyg. 

 

Den här filmen vänder sig till vårdnadshavare som vill veta mer om hur lärare sätter betyg. 


 

Uppdaterad: