Om skolan

Tiundaskolan är en skola i tiden och för framtiden – vi rustar våra elever med kunskap och profiler.

Idag går det 739 elever på skolan i årskurs 4-9. För närvarande finns vi i Fyrisskolans lokaler. Anledningen till det är att vår gamla skola rivs och det kommer byggas en helt ny skola på samma plats. Inflyttningen till den nya skolan kommer att ske i etapper, där den första etappen är sporthallen som blev klar i september 2017. Skolbyggnaden beräknas vara klar till hösten 2018. Från och med läsåret 2018/19 är vi en F-9 skola med plats för 950 elever. 

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/tiundaskolan samt Instagram: www.instagram.com/tiundaskolan_uppsala

12 januari 2018