Om skolan

Tiundaskolan är en skola i tiden och för framtiden – vi rustar våra elever med kunskap och profiler.

Idag går det 739 elever på skolan i årskurs 4-9. För närvarande finns vi i Fyrisskolans lokaler. Anledningen till det är att vår gamla skola rivs och det kommer byggas en helt ny skola på samma plats. Inflyttningen till den nya skolan kommer att ske i etapper, där den första etappen är sporthallen som blev klar i september 2017. Skolbyggnaden beräknas vara klar till hösten 2018. 

I augusti 2018 flyttar 800 elever och 80 medarbetare in i nybyggda Tiundaskolan. Hållbara pedagogiska lokaler där skolans redan framgångsrika pedagogik kan vidareutvecklas. Med lärmiljöer som uppmuntrar till delaktighet, nyfikenhet, fantasi och samarbete – som främjar framtidkompetenser som krävs i vårt digitala kunskapssamhälle i snabb förändring. Vi ska rusta våra elever inför det livslånga lärandet, så att de klarar av att hantera framtidens möjligheter och utmaningar inom utbildning och yrkesliv – som ansvarsfulla samhällsmedborgare. Se bildspelet HÄR.

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/tiundaskolan samt Instagram: www.instagram.com/tiundaskolan_uppsala

29 juni 2018