Regler för elevskåp

Tiundaskolans elever åk 4–9 får disponera ett elevskåp samt ett skoskåp.

Regler för elevskåp läsåret 23/24

För att användandet ska fungera är det viktigt att nedanstående punkter följs:

  • Skåpen ska användas till förvaring av skolmaterial, idrottskläder, ytterkläder och skor.
  • Eleven tar ansvar för att inte byta skåp.
  • Varje elev bör ta med hänglås till sina skåp så att de hålls låsta.
  • Inget klotter får förekomma på skåpen och om någon klottrat på skåpen ska eleven kontakta sin mentor.

Skåpen är skolans egendom. Skolan kan klippa av lås om eleven tappat sin nyckel eller glömt bort sin kod. Detta sker endast av utsedd personal och när den personalen har möjlighet att hjälpa till. Skåpen ska vara hela och rena när de lämnas tillbaka.
 

Skolan har listor på vilken elev som har tillgång till vilka skåp. Om skolan misstänker att skåpet används på fel sätt eller till olagligheter kommer låset att klippas upp och vårdnadshavare kontaktas. Skolan erbjuder då ett nytt lås till eleven.

Regler för elevskåp blankett

Uppdaterad: