Ämnen & kunskapskriterier

Utbildningen och undervisningen i grundskolan styrs av läroplanens första och andra del, och av de olika ämnenas kursplaner.

Kunskapskriterierna beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper i slutet av årskurserna 1 och 3 samt betygskriterier för de olika betygsstegen i årskurs 6 och 9. De är formulerade utifrån de långsiktiga målen och det centrala innehållet.

Länkar till kursplaner för olika ämnen på Skolverkets hemsida.