Elevhälsoteam

Elevhälsan ska enligt skollagen (2010:800) främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Varje skola har en egen skolsköterska och tillgång till skolläkare. Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Vår skolläkare heter Louise Diös . Tid till skolläkaren bokas genom vår skolsköterska.

 

Vårt elevhälsoteam

Skolsköterska
Carina Eriksson
Skolsköterska
Anna Hedenskog
Skolkurator
Warsan Ali
Skolpsykolog
Martin Örlén
Speciallärare
Ullis Ralgård Jansson
Speciallärare
Therese Lööf
Speciallärare
Marlene Yanez Ramirez
Speciallärare
Monica Hultén
Speciallärare
Cecilia Alexandersson
Specilallärare
Victoria Andersson
Speciallärare
Natalie Hagafors
Uppdaterad: