Elevhälsoteam

Speciallärare
Ullis Ralgård Jansson
Speciallärare
Marlene Yanez Ramirez
Speciallärare
Monica Hultén
Speciallärare
Cecilia Alexandersson
Specilallärare
Victoria Andersson
Speciallärare
Natalie Hagafors
Skolpsykolog
Martin Örlén
Skolkurator
Warsan Ali
Socialpedagog
Aleksandra Wojtera
Socialpedagog/Elevcoach
Johan Sundberg
Socialpedagog
Pia Österman
Uppdaterad: