Busskort

Från och med höstterminen 2015 administreras skolkorten i länet av UL. Kortet skickas hem till din/ditt barns folkbokföringsadress innan den första skoldagen och ska sedan sparas under hela skolgången.

Skolkort

Skolkortet är ett färdbevis som ditt barn måste kunna visa upp vid resor med linjär busstrafik och skolbuss till och från skolan. Upplands lokaltrafik (UL) ansvarar för skolkortet. Kontakta Upplands lokaltrafik om du har frågor om ditt skolkort, busslinjer och tidtabeller.

Läs om hur skolkortet fungerar på ul.se. 

Tappat eller skadat kort

Om ditt barn tappar bort eller skadar sitt skolkort ska du anmäla det på ul.se. Barnet får ett nytt skolkort inom sju vardagar. Innan barnet fått sitt nya kort får du betala barnets resor.

Anmäl borttappat eller trasigt skolkort till ul.se. 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: