Bibliotek

Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs som används av både elever och personal. Bibliotekets verksamhet består av framförallt två pelare: läsfrämjande och medie- och informationskunnighet.

BokpoesiHit kan du som elev komma för att plugga, läsa eller bara pausa en stund i våra fina, ljusa lokaler. Om du har önskemål på aktiviteter biblioteket ska hitta på eller inköpsförslag av böcker eller tidningar så kan du vända dig till bibliotekarien.   
 
Klasserna har stående, bokade bibliotekstider eller kommer på besök i samråd med bibliotekarien. Du som går på högstadiet har tillgång till biblioteket även under dina raster.  
 
Biblioteket har ett biblioteksråd, bestående av representanter från åk 4-9. I rådet diskuterar vi bibliotekets verksamhet, eleverna får komma med önskemål och idéer för hur de vill forma sitt skolbibliotek. För den som är extra lässugen har vi även en bokcirkel som riktar sig till högstadiet. Prata med bibliotekarien så uppdaterar hon dig om vilken bok som läses nu!