Höstterminsbetyg

På grund av tekniskt trassel blev det vissa fel i betygsutskriften.

För 8B syns inte betyget i idrott och slöjd, en ny betygsutskrift delas ut när ni kommer tillbaka efter jullovet. I terminsbetyget för åk9 finns betyg för ämnen som inte läses detta läsår. Betygen ni ser är från åk7 istället för åk8. Berörda elever kommer att få en ny utskrift av terminsbetyget vid vårterminens start. Vi beklagar att det blev fel i vissa utskrifter. Det är rätt i databasen och handlar om vilka poster som skickas till utskrift.

Rektor
Torbjörn Kättström

22 december 2015