Info om skolstart 2019/20

Välkommen till läsåret 2019-2020! Skolledningen vid Tiundaskolan hälsar gamla och nya elever och vårdnadshavare välkomna. Här finns information om angelägna frågor.

19 augusti 2019