Film istället för karuselldag.

Årets karuselldag (den gemensamma besöksdagen) är inställd. Men vi vill gärna att ni som ska börja på Tiundaskolan hösten 2020 får se lite av våra lokaler och verksamheter.

Syftet med karuselldagen är att trygga elever i övergången mellan olika skolformer och vid byte av skola inom skolform. På karuselldagen får barnen bekanta sig med lokaler, träffa personal och lära känna nya kamrater. Eftersom vi i år inte kan ses på plats i skolan har vi istället spelat in en film där du som blivande elev får se hur skolan ser ut på insidan och hälsa på några personer ur personalen. 

Karuselldagsfilmer

19 maj 2020