Strul med Unikum

Det har varit strul med Unikum vilket har medfört att vårdnadshavare inte har nåtts av skolinfo - det arbetas med detta från centralt håll - vi väntar på att detta fel ska åtgärdas. Så fort Vi får veta att systemet fungerar som vanligt kommer vårdnadshavare att få info om detta.

19 augusti 2019