KiVa

KiVa är ett forsknings- och evidensbaserat antimobbningsprogram som används över hela jorden och är världens mest studerade antimobbningsprogram. Sedan höstterminens start 2020 är Tiundaskolan en KiVa-skola.

Målet med KiVa är att förebygga mobbning och hantera fall av mobbning på ett effektivt sätt. KiVa bygger på tre huvudelement: 

Prevention: att förhindra att mobbning sker

Preventiva åtgärder är riktade mot alla elever och fokuserar på att förebygga mobbning. Bland dessa åtgärder ingår exempelvis elevlektioner och onlinespel. Dessa åtgärder är ryggraden i KiVa-programmet.

Ingripande: Verktyg för att hantera mobbning

De ingripande åtgärderna i KiVa-programmet är specifikt riktade mot de barn och ungdomar som varit inblandade i mobbning. Målet är att ge skolor och elever lösningsorienterade verktyg för att sätta stopp för mobbningen.

Vill du läsa mer når du KiVa´s hemsida här.

Uppdaterad: