KiVa

KiVa är ett forsknings- och evidensbaserat antimobbningsprogram som används över hela jorden och är världens mest studerade antimobbningsprogram. Sedan höstterminens start 2020 är Tiundaskolan en KiVa-skola.

Målet med KiVa är att förebygga mobbning och hantera fall av mobbning på ett effektivt sätt. KiVa bygger på tre huvudelement: 

Prevention: att förhindra att mobbning sker

Preventiva åtgärder är riktade mot alla elever och fokuserar på att förebygga mobbning. Bland dessa åtgärder ingår exempelvis elevlektioner och onlinespel. Dessa åtgärder är ryggraden i KiVa-programmet.

Ingripande: Verktyg för att hantera mobbning

De ingripande åtgärderna i KiVa-programmet är specifikt riktade mot de barn och ungdomar som varit inblandade i mobbning. Målet är att ge skolor och elever lösningsorienterade verktyg för att sätta stopp för mobbningen.

Årlig övervakning

KiVa ervjuder verktyg för att övervaka situationen på skolorna genom årliga onlineundersökningar för både elever och personal. Undersökningarna ger feedback som skolorna kan använda för att förbättra antimobbningsarbetet.

Vill du läsa mer når du KiVa´s hemsida här.

Uppdaterad: