Infomöte för NYA blivande åk.4-6

Plats: Fyrisskolans Aulan

17 januari

Tid: 17:00– 18:30