Infomöte för NYA blivande åk.7-9

Plats: Fyrisskolans Aulan

16 januari

Tid: 17:00– 18:30