Ansökan skolskjuts senast 31 mars

Ansökan om skolskjuts pga. växelvisboende, trafiksäkerhet osv. ska vara antagningsenheten tillhanda senast 31 mars för att kunna garantera att alla ska hinna få svar till skolstarten i augusti.

Läs mer om vad som gäller på https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

23 mars 2016