Inbjudan till information om nybygget av Tiundaskolan

22 mars Informationen är öppen mellan kl.17.00 och 19.00.

På föräldrarådet kom frågan upp om att få se hur byggprojektet framskrider och hur den nya skolan kommer att se ut. Nu finns möjlighet att ta in besökare i vissa delar av bygget och därför bjuder vi in till en informationskväll. Det är en byggarbetsplats så rörelsefriheten är mycket begränsad och inbjudan gäller endast föräldrar som idag har barn på Tiundaskolan. Anmälan är obligatorisk. Efter att antagningen till blivande årskurs 4 är definitiv kommer vi att undersöka intresset för en informationskväll till nya tiundaföräldrar.

Utställningen kommer att bestå av olika sorters bildmaterial och personer från byggprojektet som kan svara på frågor och visa på materialet. Vi tänker bjuda på kaffe och en kaka så glöm inte att anmäla er till klassens mentor senast 16 mars. Ni kommer in på bygget genom snurrgrinden vid parkeringen mot Sibyllegatan.

 

Med vänlig hälsning

Torbjörn Kättström (rektor)

Jan Hagman (biträdande rektor åk.4-6)

Henrik Ericson (biträdande rektor åk.7-9)

1 mars 2017