Infokväll: Skolvalet 2018

Informationskväll om skolan.

Informationskväll för blivande elever i åk.7-9 äger rum på tisdag den 16. januari kl.17.00 i Fyrisskolans Aulan.
Informationskväll för blivande elever i åk.4-6 äger rum på onsdag den 17. januari kl.17.00 i Fyrisskolans Aulan.
Informationskväll för blivande elever i åk.F-3 äger rum på onsdag den 17. januari kl.19.00 i Fyrisskolans Aulan.

11 januari 2018