Musikal + Avslutning

Torsdag den 2/6 framför åk.9: Årets musikal i Fyrisskolans aula. Skolavslutning i Fyrisskolans aula är på torsdag den 9/6.

Skolföreställning av musikalen för eleverna är kl. 9.00, 12.00 samt 14.00 enligt meddelat schema. Klockan 18.00 är det föreställning för anhöriga och övriga intresserade.

Skolavslutning den 9/6 är enligt följande: kl.12.30 för åk.5-6, kl.14.30 för åk.7-8 samt kl.16.00 för åk.9.

25 maj 2016