Nytt läsår på Tiundaskolan

Måndag 20 augusti startar läsåret 2018/2019. Alla elever hälsas denna dag välkomna till skolstart i vår alldeles nybyggda skola, med upprop enligt nedanstående schema.

Under första skolveckan behöver skolledningen samla personalen dagligen för att fånga upp erfarenheter och justera i schema och organisation. Skoldagen avslutas därför kl.12.00 efter att barnen har ätit lunch. De barn som har fritids eller fritidsklubb får eftermiddagsomsorg genom dessa verksamheter.

Förskoleklass och åk1. Fritids erbjuds på nya skolan från 13 augusti, frukost serveras kl.07.15 för de som har föranmält detta behov. E-posta vistelsetider och barnets namn senast 28 juni till pernilla.johansson@uppsala.se. Uppropsdagen startar kl.08.30. Samling på skolgården nära förskolan.

Övriga årskurser samlas inne på skolgården utanför entrédörrarna i huskroppen mot Tiundagatan/Ringgatan. Mentorerna möter upp barnen klassvis. Om ni är osäkra på ert barns klassplacering så kan ni se detta i eBarnUngdom.

Åk 4 samlas kl.08.20
Åk 5 samlas kl.08.30
Åk 6 samlas kl.08.40
Åk 7 samlas kl.08.50
Åk 8 samlas kl.09.00
Åk 9 samlas kl.09.10

Med vänliga hälsningar
Torbjörn Kättström
Rektor

25 juni 2018