Rocka sockorna med oss den 21/3

Ta en rutig och en skär eller en med frukt och en med bär - och rocka sockorna på Internationella Downs syndromdagen. På så sätt hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter.

Läs mer på rockasockorna.se

16 mars 2017