Skolskjuts

Info om ansökningsblankett, växelvisboende, trafiksäkerhet och funktionshinder.

Ansökningsblanketten för skolskjuts
Blanketten finns på:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

Växelvisboende, trafiksäkerhet

För elever med växelvisboende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.
Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.

Funktionshinder
Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår.
Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att eventuellt busskort kommer före skolstarten.
Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här:
www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola

Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättningen med relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle. Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare ansökan.

7 december 2017